Niedawno powstała spółka WWC opiera swoją działalność na doświadczeniu tworzących ją profesjonalistów.
Doświadczenia to obejmuje trzy różne obszary działania, którymi są operacje fuzji przedsiębiorstw, kupno-sprzedaż na rynku nieruchomości i partnerska współpraca handlowa.

Celem WWC jest wspieranie klienta w jego działaniach prowadzonych na trzech powyższych obszarach poprzez udostępnianie mu know-how i udzielanie pomocy przed zakupieniem przedsiębiorstwa bądź nieruchomości lub rozpoczęciem partnerskiej współpracy handlowej, a także podczas operacji i po jej zakończeniu.
Nasza filozofia opiera się na utrzymywaniu stałych kontaktów z klientem we wszystkich krajach Unii Europejskiej i poza Unią Europejską, w których prowadzimy działalność.
Cel ten możemy systematycznie i z sukcesem osiągać także dzięki ścisłej współpracy z naszymi miejscowymi partnerami, którymi są podmioty o bogatej wiedzy i doświadczeniu.

World Wide Consultant Polska

Kontakty

World Wide Consultant Polska Sc.
NIP : 5272710445 . REGON : 147141100
98 Ul. Panska Lok, 101 - 00837, Varsavia
TEL : +48.226219980 . FAX : +48.226219976
info@wwcpolska.com